Ik ga op reis en ik neem mee…

Laat tijdig je vaccinaties nakijken. Deze verschillen per land. Hiervoor kan je een afspraak maken bij je huisarts.

Gaat u op reis en neemt u verdovende middelen en/of psychotrope stoffen, dan hebt u een officieel begeleidend document, het Europees Medisch Paspoort, nodig dat bewijst dat u deze geneesmiddelen voorgeschreven kreeg in het kader van een medische behandeling.

Voorbeelden van geneesmiddelen die stoffen bevatten die op deze lijst staan:

  • slaap- en kalmeringsmiddelen,
  • sterke pijnstillers (bijvoorbeeld morfine houdende pijnstillers),
  • middelen voor de behandeling van ADHD (bijvoorbeeld geneesmiddelen met de werkzame stof methylfenidaat),
  • middelen gebruikt in substitutietherapie (bijvoorbeeld methadon, buprenorfine) Via onderstaande link kan u meer info vinden:

https://www.fagg-afmps.be/nl/MENSELIJK_gebruik/bijzondere_producten/speciaal_gereglementeerde_stoffen/verdovende_middelen_psychotropen/informatie_voor_reizigers

h