Laat gratis je gehoor controleren!

Gehoorverlies komt vaker voor dan de meeste mensen denken en dit op elke leeftijd. In totaal zegt
9.6% van de Belgische bevolking problemen te hebben met het gehoor, dit is zelfs 11.5% voor de 18-
plussers.

Onze oorschelpen vangen door hun trechtervorm bijna vanzelfsprekend geluidsgolven op. Genieten
van geluiden rondom ons en duidelijk verstaan wat er gezegd wordt, is echter niet zo voor de hand
liggend. Duizenden haarcellen in ons binnenoor zorgen ervoor dat geluidsprikkels succesvol naar
onze hersenen worden gestuurd.

Die haarcellen zijn zeer gevoelig voor luide geluiden. Eens beschadigd, kunnen ze niet meer
herstellen. We moeten deze dus goed verzorgen en beschermen. Dit kan door het gebruik van de
juiste gehoorbeschermers.

In het kader van gehoorpreventie is het mogelijk om de gezondheid van uw haarcellen te laten
controleren. Deze controle kunnen we doen aan de hand van een snelle screening, een DPOAE-test.

Hierbij weet u al na enkele minuten het betrouwbaar resultaat. Heeft u interesse in deze meting? U
kan hiervoor vanaf nu ook terecht bij onze audioloog in Oelegem. Vraag uw arts of bel ons op voor
een afspraak.

https://afspraak.hoorcentrumaerts.be/