Feedback

Indien u opmerkingen mocht hebben over de praktijk, de artsen, het secretariaat, de verpleegkundige of de praktijkwerking, willen wij graag uw feedback ontvangen. We verzoeken u te mailen of een brief in de brievenbus te steken met uw naam zodat we nadien kunnen laten weten wat we al dan niet hebben kunnen ondernemen op basis van uw opmerking.