NIPT is een veilig niet-invasieve screeningstest voor het opsporen van trisomie 21 (Down syndroom), trisomie 18 (Edwards syndroom) en trisomie 13 (Patau syndroom) bij de baby door het DNA van de baby in het bloed van de moeder te meten.

Deze folder gaat uit van het labo CMA.

Download (pdf)