Thuisvaccinatie en noodtelefoon

We krijgen terug veel oproepen via de noodtelefoon. We willen u expliciet vragen enkel te bellen op dit nummer bij dringende problemen. Deze noodtelefoon is dus niet bedoeld voor vragen ivm COVID of testresultaten. U kan elke weekdag van 7.30u tot 12u de balie bereiken voor vragen of afspraken.

We krijgen regelmatig vragen ivm de thuisvaccinatie. Indien het echt niet mogelijk is om in het vaccinatiecentrum te worden gevaccineerd, kan thuisvaccinatie worden overwogen. Dit is echter uitzonderlijk. Hier zijn ook strenge criteria aan verbonden, die hieronder staan. Indien u hier niet aan voldoet, kan er geen vaccinatie thuis gevraagd worden. U wordt automatisch geselecteerd op basis van deze criteria, daarom is het niet zinvol om hiervoor te bellen.

Criteria voor thuisvaccinatie:

  • Risicopatiënt voor transport of besmetting omwille van medische behandeling of ziekte
  • Ernstige dementie
  • Ernstig autisme
  • Ernstige psychiatrische problematiek
  • Bedlegerigheid
  • Ernstige fysieke handicap