De beschikbare gegevens wijzen erop dat personen met een verminderde immuniteit, veroorzaakt
door een bepaalde aandoening of door een behandeling, minder beschermd kunnen zijn na
basisvaccinatie met 1 of 2 dosissen. Recente wetenschappelijke gegevens tonen aan dat bij deze
patiënten met een verminderde immuniteit, het toedienen van een extra dosis mRNA vaccin
(momenteel Pfizer of Moderna) kan zorgen voor een betere immuunrespons. In België is er beslist
om deze extra kwetsbare patiënten uit te nodigen voor een extra vaccinatiedosis, om hun
bescherming tegen COVID-19 te optimaliseren.

Wanneer? Vanaf half september 2021.

Wie ?
Het gaat om personen vanaf 12 jaar met verminderde immuniteit, veroorzaakt door een bepaalde
aandoening of door een behandeling, waardoor ze minder sterk reageren op vaccinatie en een ‘extra’
dosis aangewezen is om maximale bescherming te verkrijgen tegen een ernstig ziekteverloop,
hospitalisatie of zelfs overlijden door COVID-19.

Het betreft patiënten met:

 aangeboren afweerstoornissen
 chronische nierdialyse
 inflammatoire ziekten die behandeld worden met immunosuppressiva
 bloedkankers of andere kwaadaardige tumoren, die in actieve behandeling zijn/of
waren de voorbije 3 jaren
 pretransplant-, stamcel transplant- en orgaantransplant patiënten
 HIV-patiënten waarvan het aantal CD4-cellen lager ligt dan 200 per mm³ bloed

Hoe kan je nagaan of je op de lijst van risicopersonen staat?
Vanaf 20 september 2021 kan je zelf nakijken of je op de lijst van patiënten staat, via
www.myhealthviewer.be of via https://www.mijngezondheid.belgie.be

Wat als je niet op de lijst staat en toch een verhoogd risico loopt?
Er is een kleine kans dat je een risicopatiënt bent, en dat je vanaf 20 september niet op de lijst van je
verzekeringsinstelling/ziekenfonds voorkomt. Zo beschikken de verzekeringsinstellingen niet over de
nieuwe informatie na 1/4/2021. Een voorbeeld hiervan: je hebt een aangeboren afweerstoornis
waarvoor geen behandeling nodig is, en je hebt hiervoor nog nooit een huisarts geraadpleegd.
In dat geval maak je best een afspraak met je vaste huisarts. Deze kan je altijd toevoegen aan de lijst
met risicopatiënten, ook na half september. Mensen zonder vaste huisarts maken best een afspraak
met een huisarts naar keuze, zodat deze een medisch dossier kan opmaken en je kan toevoegen aan
de lijst zodat je ook wordt uitgenodigd voor vaccinatie.
Als je voor je medische behandeling enkel gevolgd wordt via een specialist, kan deze contact nemen
met de huisarts om je alsnog toe te voegen aan de lijst.